2-3 aastat

Muusika + kunst 2-3 aastat

 Esmaspäev: 16.30 – 17.30

 Neljapäev: 16.30 – 17.30

 Muusika tundide peamine eesmärk on mitmekülgne väikelapse areng. Läbi muusika kasvatame koos lapse tähelepanuvõimet, püsivust ja iseseisvust. Lihtsad tantsud ja rütmiline liikumine aitab lapsel avastada oma keha kui tervikut. Läbi mängu loome lapsele turvalise maailma, kus mäng toetab lapse ja vanema  suhet.

 Iga õppetund koosneb kahest osast - muusikaline areng ja loominguline arendus. Üldine kestus 1 tund.

 

Lapse muusikaline areng (40 min.)

 Võimalikud tegevused:

  •          Rütmilised mängud
  •        Mäng rütmipillidega
  •         Laulmine
  •         Sõrme mängud
  •         Tantsimine

 

 

Lapse loominguline areng (20 min)

 Eesmärk:

 Arendada võimet kasutada erinevaid materjale, et teostada loomingulisi ülesandeid.

 Võimalikud tegevused:

  •    Tegevused koos värvidega, värvipliiatsitega, värvilise paberigajasaviga.
  • Täiendada valmis jooniseid.